Kort nummer 3-1

Mod tåber kæmper selv guderne forgæves.
Så der er absolut ingen grund til,
at du render rundt og bilder dig selv ind,
at du kan klare den kamp.
Så giv slip i dig selv, og giv dig til at leve livet
i stedet for at kæmpe dig igennem.

Livet er ikke skabt til kamp.
Første skridt på vejen til at give slip i dig selv,
det er at standse det at pege på andre.
Når du er i færd med at pege,
er det kun fordi, du har behov for
at fjerne opmærksomheden fra dig selv.

Hvis du vil give dig selv lov til at leve,
så modtag læreprocessen.
Når du får disse pegende tendenser,
så kig lige på de tre fingre,
som peger ind mod dig selv.
Du vil da finde dine egne defekter ad den vej,
og du har så lært af dine omgivelser.
Ganske enkelt og herligt.

 

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.

Kort nummer 2-1

Der skal da være plads til os alle sammen.
Nå, hvorfor giver du så ikke plads til dig selv?
Vi skal da have det godt alle sammen.
Nå, hvornår kommer turen til dig selv?

Hvis det er din opgave at tage vare på de ting,
så er det altså vigtigt, at du først får lært at tage vare på dig selv.
Det er ganske umuligt at give noget til andre,
som du ikke selv er i besiddelse af.
Så hvis du stadigvæk oplever, at du gør det,
så er det fordi du i sandhed udnytter dine omgivelser
til at tilføre dig selv værd.

Selvværd opbygget på sådanne fundamenter,
de holder ikke i længden, de bryder konstant sammen,
– og du befinder dig igen og igen i udbrændte situationer,
hvor du må genopbygge.
Dine opbygningsteknikker varierer lidt fra gang til gang,
men kraften bag den er den samme destruktive adfærd.
Ofte er den bedste hjælp til andre ikke at gøre,
så de kan blive færdige med deres destruktion
og se deres behov for forandring.

Der skal ikke være plads til os alle sammen,
der er plads til os alle sammen.
Men er det din opgave at tvinge dem til at være her,
som ikke ønsker at være her – og så på dine præmisser?
Vi skal ikke have det godt alle sammen,
men vi har alle sammen mulighed for at forandre,
det er kun et spørgsmål om valg.
Et valg den enkelte selv må tage,
det nytter ikke at du vælger for dem.

Er dine motiver for det du foretager dig ikke sande
men udelukkende styret af dine lyster,
så fortæres du selv af den destruktive vedligeholdende hjælp,
som den tilsyneladende hjælp i sandhed er.
Du må lære at sætte dig selv først,
så du i sandhed kan være det perfekte eksempel.

 

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.

Kort nummer 1-1

De undskylder, og du siger: ”Jamen det gør ikke noget”
De kommer for sent, og du siger: ”Tag jer ikke af det”.
De rydder ikke op, og du siger: ”Det klarer jeg”.
”Skal vi ikke hjælpe dig?” Du siger: ”Ikke nødvendigt,
jeg kan sagtens klare det”.

Du siger: ”Nu skal jeg, gå I bare”.
Du siger: ”Lad mig ordne det der for dig”.
Du siger: ”Lad det ligge, jeg tager det bagefter”.
Nu siger du ikke mere, du gør bare.
Nu siger de ikke mere, du gør bare.

Når du har gjort længe nok, og batterierne er ved at være flade,
så får du pludselig øje på, at du er alene,
ingen tilbyder sig.
De har travlt med alt muligt andet, medens du klarer alt deres
og tilsidesætter dit eget.
Og nu sidder du der og spørger om,
hvorfor de behandler dig sådan.
Læs en gang til og se, hvem der lærte dem det.

 

Læs mere om kortene Positiv Tænkning.

Den uddybende tekst er fra hæftet Retningsviser & Appetizer. Læs mere om det her.