Sæt følelser på skoleskemaet

 

”Det jeg bare har været allermest glad for er, at børnene har fået ord på deres følelser og ord på at det er okay at være både ked af det, og vred, og bange og glad, og det er okay at vise alle sine følelser.

At det er blevet nemmere at snakke om, og at de også er blevet mere opmærksomme på hinanden og tager hånd om – hvad kan vi gøre for at du bliver glad igen? – men også at de siger: ”Det er okay at du er ked af det! Det er okay at du savner din mor”.”

June, børnhaveklasseleder på Allindelille Friskole.

Se hele interviewet med June.

 

Vi tilbyder:

  • Forløb i indskolingen med sokkedukkerne Angst, Vrede, Sorg og Glæde, og dialogbøger med plads til børnenes tegninger
  • Lærervejledning og kurser for lærere og børnehaveklasseledere
  • Skræddersyede forløb for alle klassetrin og mindre grupper af børn

Hvad er der i den røde kuffert på hjul? De fire sokkedukker Angst, Vrede, Sorg og Glæde. Sokkedukkerne fortæller om, hvad det er følelserne vil sige til os.

Angst – vær opmærksom! Du står i noget du ikke har prøvet før, eller noget hvor du ikke helt ved hvad der sker.

Vrede – stop, her går min grænse! Dine grænser er ved at blive overskredet og det er meningen at du skal sige: ”Her til, og ikke længere”. ”Nej tak”. ”Nu vil jeg ikke det her mere”.

Sorg – du har sagt farvel til noget, og nu skal du give dig selv omsorg, og være god ved dig selv. Måske har du mistet en god ven, et kæledyr, eller en rigtig god oplevelse er slut? Hvad er det bedste du kan gøre for dig selv?

Følelserne er dine venner og hjælpere, og hvis du lytter til dem, så kommer glæden – hver gang! Følelserne fortæller os hvem vi er, og hvordan vi kan vise andre hvem vi er.

Men nogle gange kan vi komme til at bytte rundt på følelserne. Har du prøvet at blive vred, selv om du egentlig var rigtig bange? Eller at komme til at grine, selvom du var vred, eller ked af det?

Vi er Mette Dinesen, som er dukkefører, cand. mag. og Mentalhygiejnisk Instruktør, og Finn Erik Larsen, som af og til er i følelsernes vold iklædt rød tophue, læreruddannet og tidligere har været rektor på Haslev Seminarium.

Kontakt os på mobil 2620 8602 / 4032 1632 eller info@dinevalgerditliv.dk.

Forløbene indeholder f.eks..:

  • Dialog i klassen vha. sokkedukkerne
  • Voksenrollespil med børnene som ‘hjælpere’
  • Børnenes egne rollespil i grupper
  • Højtlæsning af historierne om Angst, Vrede, Sorg og Glæde
  • Tegning af børnenes egne oplevelser med følelser
  • Kropsbevidsthedsøvelser og at mærke følelserne i kroppen
  • Sokkedukkeværksted, evt. i samarbejde med billedkunstlærer

Forløbene er baseret på læren om vores grundfølelser, som den er formuleret af Arne Olsen.

Læs mere om de fire arbejds- og dialogbøger for børn og deres voksne om Angst, Vrede, Sorg og Glæde.

Skriv til os, hvis du vil have et sæt tilsendt til gennemsyn, mhp. et forløb: info@dinevalgerditliv.dk

Johannes laver sin egen sokkedukke.

Cesar har tegnet sig selv og følelserne, som han bliver venner med.

 

Læs artikel i fagbladet Frie Skoler om forløb i 1. klasse på Allindelille Friskole, februar-marts 2022.

 

Hvordan er det blevet til?

I januar 2018 besøgte jeg 0.C på Susåskolen i Næstved en gang om ugen i fem uger. Sammen med børnehaveklasseleder Susanne Larsen udviklede vi et forløb om Angst, Vrede, Sorg og Glæde. I forløbet afprøvede vi Kristina Buks historier om de fire følelser. Kort forinden var sokkedukkerne Angst, Vrede, Sorg og Glæde blevet til imellem mine hænder, på idé fra Kristina. De kom til at spille en vigtig rolle i samtalen med børnene.

Læs beskrivelse og evaluering af forløbet.

Sokkedukkerne bor i en rød kuffert på hjul og fortæller børnene, at de kommer med vigtige beskeder til os – de er vores hjælpere.

Angsten er vores overlevelsessignal – og fortæller os at vi skal være opmærksomme.
Vreden fortæller os, at vi skal markere vores grænser, når de er blevet overskredet.
Sorgen siger til os, at vi skal give os selv omsorg, når vi har mistet.

Den fjerde følelse – den vedvarende indre Glæde – kommer som en naturlig konsekvens, når vi handler på de andre følelser.

Men ak…, nogle gange går der kludder i det, og vi reagerer med en anden følelse, end den det egentlig handlede om…

Til hver af de fire følelser hører en fortælling i form af en arbejds- og dialogbog med plads til børnenes egne tegninger – 4 bøger til hvert barn. En ny fortælling blev læst op fra gang til gang. Børnene arbejder videre i ugens løb sammen med deres lærer og har bøgerne med sig hjem, så de kan snakke forældre og andre om historier og tegninger derhjemme.

Hvert besøg indeholder dialog med sokkedukker og børnene, rollespil med børnenes egne eksempler og erfaringer, tegneopgaver, hvor børnene har tegnet, hvad omsorg er for dem, og hvordan de skaber glæde for sig selv. Øvelser i kropsbevidsthed og små meditationer. Børnene laver deres egne sokkedukker.

De fire dialogbøger er udgivet i samarbejde med kunstner, grafiker og forfatter Kristina Buk: kristinabuk.com.