Kirke

Dine valg er dit liv tilbyder forløb om grundfølelser og Mentalhygiejnisk Træning for børn, unge og voksne i kirkeligt regi. F.eks. temadage for konfirmander, dialogiske foredrag og studiekredse for voksne samt kurser for præster og menighedsråd.

Se eksempel på dialogisk foredrag og fem samtaleaftener i Sdr. Asmindrup Kirke i januar-marts 2021.

Vi tilbyder desuden workshoppen ‘Grundfølelserne – dit indre kompas’ for konfirmander samt foredraget ‘Sæt ord på følelser sammen med dit barn’ for forældre og andre voksne.

Læs mere nedenfor, og kontakt os, hvis I vil vide mere.

 

Dialogisk foredrag i kirke eller sognegård:

Grundfølelser og tro
– en vej til selvkærlighed og indre ro

  • Er du dus med dine grundfølelser og hvad formålet med dem er?
  • Er du bevidst om forskellen på grundfølelser og forsvarsværker?
  • Og hvad har det egentlig med tro og Kristendom at gøre?

Kom til dialogisk foredrag om grundfølelser og tro, og om hvordan du kan styrke din kristne livsførelse på et dagligdags og jordnært plan.

Foredraget holdes af Finn Erik Larsen, Vipperød sogn, og Mette Dinesen, Mentalhygiejnisk Instruktør.

I forlængelse af foredraget tilbyder vi et forløb/studiekreds i en mindre gruppe som en mulighed  – se eksempel herunder.

 

Fem samtaleaftener om Angst, Vrede, Sorg og Glæde

Fem aftener hvor vi i en mindre gruppe går i dybden med Angst, Vrede, Sorg og Glæde og med forståelsen af deres sammenhæng med den kristne tro.

Den moderne livsførelse stiller store krav til at mestre vores indre liv men sjældent tid og rum til at reflektere over det. Disse aftener får deltagerne redskaber og anvisninger til at forholde sig personligt til grundfølelser og forsvarsmekanismer i hverdagslivet.

Ved at lære vores indre liv bedre at kende, bliver vi i stand til at være noget sandt for os selv og for andre. Med andre ord bliver vi bedre til at elske vores næste som os selv.

Max. 10 deltagere.
For at skabe et fortroligt rum forventes det, at de tilmeldte deltager alle fem gange.

 

Workshop om grundfølelser for konfirmander:

Grundfølelserne – dit indre kompas

Følelserne myldrer rundt i kroppen, men hvad skal de egentlig til for? Og hvad har de med tro og kristendom at gøre?

Kendskabet til grundfølelserne er en måde at bevidstgøre sig om sine egne behov, grænser og forsvarsmekanismer. Når vi øger kendskabet til os selv, bliver vi også mere grundfæstede i vores egen tro og mindre tilbøjelig til at søge vores værd i det ydre.

På workshoppen får konfirmanderne en introduktion til, hvordan de kan lære sig selv og hinanden bedre at kende ved at blive bevidst om grundfølelsernes signaler.

Bagefter går vi i dybden med følelserne igennem billeder, rollespil, interview og dialog. Måske runder vi kirkegården og slutter af med en guidet meditation i kirken.

Workshoppen varer 3 timer og tilbydes som del af konfirmandundervisningen.

 

Foredrag for forældre og andre voksne:

Sæt ord på følelser sammen med dit barn

I foredraget gives en introduktion til fire samtale- og dialogbøger om angst, vrede, sorg og glæde for børn og deres voksne.

Hovedpersonerne  i de fire bøger møder alle ’Ordet’, der fortæller dem den sandhed om grundfølelserne, som de voksne ikke altid kender. Ordet hjælper børnene til at åbne munden, eller på anden vis at handle i overensstemmelse med deres indre stemme.

I foredraget bliver du klædt på til at arbejde med bøgerne sammen med dit barn igennem læsning, samtale og kreativitet. Vi tager dialogen om, hvor snakken kan være særlig svær, glædesfyldt, tabubelagt m.m., og hvad den kræver af dig som voksen.

I bøgerne er der plads til barnets tegninger og noter, inspireret af sokkedukkerne Angst, Vrede, Sorg og Glæde, der optræder på bøgernes omslag. Læs mere om bøgerne her.

Omtale

 

”Jeg kan varmt anbefale Mentalhygiejnisk Træning, hvis man virkelig ønsker at ændre noget, og ikke bare vide noget om at ændre noget.”

/Kristina

Læs flere udtalelser

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag