Forfatter

Arne Olsen

 

Individuel selvstændighed

Noget om parforhold af Arne Olsen.


Kærlighed

Det at søge sig en partner omtales ofte som at søge kærligheden. Grunden til at kærligheden søges, må jo være fordi du enten ikke ved eller kun har en forestilling om, hvad det er og indeholder. Så et godt udgangspunkt vil til enhver tid være at finde og integrere kærligheden i dig selv først.

Først der vil du have et sandt grundlag at søge på, det er en sund konstruktiv skabende indfaldsvinkel. I stedet for at rage rundt i blinde og lade sig forføre af forelskelsens tilsyneladende skønne fåreklæder, der velkendt ender op med et andet indhold, end det du først troede.

Der skabes hyppigst i sidstnævnte slags forhold destruktive afhængighedsmønstre, der med stor præcision og sikkerhed fører til opløsning, af såvel dig selv som af forholdet. Skilsmisserater og mistrivende børn taler sit tydelige sprog på den dokumentationsliste.

For at give noget eller modtage noget, er du nødsaget til selv at have en intregreret viden om det eller på anden måde besidde det. Har du ikke det, kan du ikke genkende det, når det bliver sendt til dig, ligesom du heller ikke kan udsende noget, du ikke selv indeholder. Derfor må du finde det og lade det vokse i dig selv først. Det du skal finde er grundstofferne, der er samme materialer som vejen til personlig bæredygtighed er skabt af. Disse grundstoffer er TILLID og RESPEKT, livsstilens konstant styrkende væksthomoner der sammensat er kærligheden.


Selvstændighed

Vi burde være selvstændige individer, når vi går på jagt efter kærligheden eller bliver overrendt af en jagende. Men desværre har forældre eller normbegreber frataget os den vigtige viden om og betydning af individuel selvstændighed. Derfor bliver forhold hurtigt domineret og styret af begærlighedens manipulerende adfærdsmønstre.

Der går som regel ikke længe i de nye “kærlighedsforhold” før der fra den ene og den anden side af forholdet forsøges at få partneren til at blive, som jeg egentlig troede at partneren ville være. Tiden læger alle sår, påstås det, men den viser så sandelig også andre virkeligheder, og så har du balladen. Bare fordi du fik frataget dig retten til lære betydningen af individuel selvstændighed.

Det kærlighedsafkast individuel selvstændighed ville have givet dig, ville have gjort dig i stand til at tage valg ud fra et sandt og robust fundament. På et sådant fundament ville du aldrig bygge med manipulerede idealer og misforståede kærlighedsfloskler. Du ville kun have valgt at bygge med et andet individuelt selvstændigt væsen. Det er kun i et sådant forhold, at kærligheden har mulighed for konstant at vokse sig stærkere og stærkere.

Skulle de destruktive konsekvenser og adfærdsmønstre være noget du kender og gerne vil frigøres af, så  kan det godt lade sig gøre uden at flygte fra det dysfunktionelt opbyggede forhold. I kan starte med at erkende problemstillingen, og i kærlighed lade være med at placere skyld. Det handler ikke om skyld, I er lige gode om at have skabt læreprocessen. Det handler om at tage ansvar. Gå i gang med at øve og praktisere din individuelle selvstændighed. JA – det er angstprovokerende, så lær ved samme lejlighed dine følelser at kende, så du får dig nogle livgivende rettesnore at følge fremover.


Dine valg er dit liv,
hvordan vælger du?

Det er titlen på arbejdsbogen, der kan guide dig hjem til dig selv, så du i individuel selvstændighed kan få etableret personlig bæredygtighed, med den deraf kreative skabende kærlighedsaffære med dig selv. 

Jeg gengiver her nedenfor et uddrag fra arbejdsbogen, der indeholder sider af, hvad der ofte sker, når forhold etableres. De numre du ser i teksten, er en integration af kortene Positiv Tænkning. De er retningsvisende og resultatorienterende i dit arbejde med dig selv.

Du vil i teksten støde på enkelte indforståede begreber, der ikke vil blive forklaret i dette indlæg. Jeg er dog af den opfattelse, at uddraget vil bidrage til større forståelse for, hvad du kan gøre for at skabe din frihed. Tag det du kan bruge og lad resten ligge.


Dit liv – dit ansvar

Erhverv dig arbejdsbogen og kortene Positiv Tænkning, du kan læse mere om begge dele her – eller endnu bedre, meld dig til en træningsgruppe hos en Mentalhygiejnisk Instruktør og kom i gang med en interessant rejse på din vej til individuel selvstændighed og personlig bæredygtighed.

 
Den lukkede åbenhed

Kort: 7-12-6-12-22-13-21-4-21-7-22

Lukket åbenhed er et nyt begreb for mange. Det er udsprunget af en tillært forveksling af åbenhed og ærlighed, hvilket har afstedkommet den ubevidste benægtelse.

Jeg har skabt det begreb for at gøre dig bevidst om at tænke, før du taler7. Når ærlighed bruges for personlig vinding i selviskhed, så er den uden undtagelse destruktiv. Det vil komme tilbage til dig, og det gælder også den ubevidste brug af den adfærd.

I den lukkede åbenhed bilder vi os selv ind, at vi er ærlige, men med årene viser det noget helt andet. Den lukkede åbenhed er på én og samme gang ærlighed og løgn, et selvbedrag. Det vil du få indblik i gennem dette og de efterfølgende temaer. Intet er, som det ser ud til at være.

Den enorme åbenhed, de forelskede har over for hinanden, bliver det, som gør, at de lukker af, når deres illusioner om hinanden brister12. De forelskede svælger i hinandens åbenhed, skyklapperne er nede, det eneste, der høres, er, at vi to passer godt sammen, for vi forstår hinanden6. Der er sandsynligvis allerede her samstemmende fremtidsvisioner. Er de der ikke, får vi dem hurtigt skabt12-22.

Det er også efter samme metode, at vi vælger vores omgangskreds, kollegaer, venner, hvem vi kan lide, og hvem vi ikke kan lide. Når alt kommer til alt, er det ogsåde mekanismer, som råder inde i dig, mellem din mandlige og din kvindelige side. De sider kan du læse mere om i kap. 25, emne nr. 19 i temaet Mand / kvinde.

Det er ligegyldigt, om du kender til ydre parforhold eller ej, så vil du kunne bruge eksemplerne i denne bog. Det er kun et spørgsmål om at vise dig selv villighed og så overføre eksemplerne til de to sider i dig. Den metode kan i mange læreprocesser bruges af alle, idet der konstant i mennesket foregår dialog mellem den mandlige og den kvindelige side.

Det, vi tror er forelskelse13, måske kærlighed ved første øjekast, er noget helt andet. Det er en telepatisk viden, der ubevidst går ud på, at her er der én, jeg kan være noget for. Én, jeg kan bevise mit værd i, Intet er, som det ser ud til at være.

Vi har de samme sæt af forestillinger om eksistensen, men vi repræsenterer hinandens modsætninger inden for disse forestillingssæt. At mødes på den måde er en nødvendighed i eksistensstilen, for at vi kan lære noget af hinanden. Det er den eneste grund til, at vi skulle mødes; vi tiltrækkes21.

De mangler, vi har lært og bildt os selv ind, at vi har, er gemt af vejen, for manglerne eksisterer reelt ikke. Fremme i bevidstheden er kun de visioner og drømme, vi har skabt. Visionerne og drømmene er skabt på baggrund af de oplevelser, vi gennem vores eksistens har haft, men de tager ikke udgangspunkt i en positiv, skabende kraft.

Frelsernes visioner og drømme tager udgangspunkt i en negativ, skabende kraft, der bygger på et fundament af, hvordan det ikke skal være: Sådan vil jeg ikke være eller gøre.” En fuldstændig fornægtelse af de læreprocesser, deres oplevelser har været.

Derfor er det også, at de fleste mennesker altid først udtrykker, hvad noget ikke er, i stedet for at sige, hvad det er. Ofte ved de det ikke og slutter så af med at udtrykke, hvad de tror noget er, gættet ud fra det, det ikke er. Modtageren optager det udtrykte som udsenderens mening, og der går såmænd ikke så længe, før gættet er det, udsenderen selv modtager som sin virkelighed.

Mennesket tiltrækkes altså af de mangler, der har afstedkommet disse gættede behov, som er blevet den enkeltes virkelighed. Virkeligheder, skabt på et identisk forbudt følelsesmæssigt grundlag, skaber de samme identiske virkeligheder, drømme og visioner. De bygger på de samme forestillingssæt.

De forestillinger, der nu er skabt i den enkelte, har skabt nogle behov, der skal dækkes, for at forestillingerne kan blive efterlevet. Det er her, partneren kommer ind i billedet, for den perfekte partner i eksistensspillet kan nemlig udfylde de huller, der er, sådan at puslespillet kan komme til at gå op4.

De mangler, den ene halvdel af parret har, opleves i den anden halvdel af parret, hvorved de bliver trukket frem og forstærkes i den første. Det samme gør sig gældende hos den anden, så det er ikke så sært, at vi passer godt sammen. Vi spotter hinandens behov gennem de samstemmende forestillingssæt21.

Nu er det så bare sådan, at forelskelse er en sindssyg tilstand, absolut en dejlig tilstand, så dejlig, at vi går hen og bliver blinde og døve. Vi ser ikke, hvad der sker, vi hører ikke, hvad der også bliver sagt, vi taler og taler7. Vi opfylder hinandens behov, eller rettere, det vi gætter os til og bagefter tror, er hinandens behov.

Vi tillægger hinanden en mængde værdier22; vi glemmer bare i farten at fortælle hinanden, at vi har gjort det, for: “Hold da op, hvor vi passer godt sammen.” Et parforhold, startet på det, vi tror den anden er – rent gætteri.

Kort: 12-23-4-11-27-4-5-4-5-6-24-8-2

Gættekonkurrencerne fortsætter, og illusionerne har taget form, en ny frelserenhed er skabt, mulighederne er store, da stofferne er mange. Pludselig skabes der uro i harmonien. Der er sket det, at vi, ud over forholdets fælles stoffer, også har tilladt os at vælge andre stoffer hver især.

Dette sker ofte på grund af de stoffer, vi bragte med os ind i forholdet, og som det var så fint for den ene halvdel, at den anden halvdel havde. Det gav i begyndelsen den ene halvdel værd, at den anden halvdel havde de stoffer. Nu har den ene halvdel imidlertid fundet egne stoffer med mere værd i, så fundamentet rokker12.

Oplevelserne er gensidige, ingen siger noget23, der skiftes stoffer. Når den ene halvdel er nede, er den anden halvdel oppe, og så bruger den anden halvdel sit overskud på at få den ene halvdel op.

Prisen for de tilsidesættelser af sig selv, det medfører, er, at den anden halvdel nu er nede4. Harmonien er genoprettet, der er balance, de har bare byttet plads. “Har I lagt mærke til så harmonisk de støtter hinanden oven på al den tumult. Det har sandelig været sundt for dem.” Sådan kan parforholdet køre længe, skiftevis op og ned.

Det var altså ikke så slemt, som det så ud. Det bliver det først i det øjeblik, de begge enten er nede eller oppe. Er de begge nede, kan de ikke længere bekræfte hinanden i værd. De kan kun konstatere, at de ikke lever op til de forventninger, de hver især stillede til den anden11.

Fuldstændig glemt er det, at disse forventninger var nogle forestillinger, de hver især skabte om hinanden i forelskelsen og tillagde hinanden helt uden at have fået lov til det, eller helt uden at have gjort den anden opmærksom på det. Men alligevel forventes det af hinanden, at forestillingerne bliver indfriet. Illusionerne brister, bunden går ud af luftkastellerne27-4-5.

Er de begge oppe, kan de heller ikke længere leve op til hinandens forventninger til hinanden. Ejermentalitet, ligegyldighed, selvhøjtidelighed og karriereræs styrer og kontrollerer familien, indtil der sker udbrænding hos en af dem4-5. Med stor sandsynlighed er der én på jobbet eller andetsteds, som er meget kønnere, i hvert fald i det indre, for han eller hun forstår mig6. Flugten har sat ind.

Først défås der øje på, at børnene måske er flyttet hjemmefra, hvis der da ellers får lov at gå så længe uden nogen udbrænding. Det er sådan, at udbrændingen i dag kommer ret tidligt. Resultatet er det samme som før, bristede illusioner og afsløringen af, at der ikke var bund i de luftkasteller, der var blevet flyttet ind i.

Den tilsyneladende stærke, som er taberen, har nu fået skabt en mulighed for at vende24-8-2 eller fortsætte et nyt spil med en ny, som har udset sig taberen. Taberen er i denne situation et nemt offer for sig selv eller en anden velmenende frelser.

Den anden i spillet, vinderen af første runde, er den, der udbrændte. For den halvdel af parforholdet har længe vidst, hvad der var ved at ske, og har derfor længe ubevidst sendt signaler ud til én, der skulle frelses. Det vil med stor sandsynlighed være en anden taber (en tilsyneladende stærk). Sådan at vinderen igen kan opleve værd gennem det at starte en ny og frisk tur i frelsersyndromet.

Vinderens signaler bliver sendt ud gennem lukket åbenhed, så modtageren kan forstå, hvor ærlig udsenderen er. Det er lige nøjagtig sådan, modtageren havde troet hans/hendes hidtidige partner var. “I guder, hvor var han/hun falsk, men her er der én, jeg kan få et godt liv med.” Vinderne af spillene står måske for tur næste gang eller næste gang eller næs…..

God rejse. Kærlig hilsen Arne 

Vil du vide mere?

Få tilsendt gratis uddrag af bogen Dine valg er dit liv - hvordan vælger du? og modtag nyt om kurser, udgivelser og foredrag